Dodano, że przy założeniu utrzymania stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie (w tym przy stopie referencyjnej równej 6,75 proc.) inflacja CPI dopiero pod koniec horyzontu projekcji, czyli pod koniec 2025 r. Powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP, określonego jako 2,5 proc. Główny Urząd Statystyczny poda w środę inflację za luty 2023 r. To będzie pierwszy raz, gdy zastosuje nowy koszyk inflacyjny, na którego podstawie ma odtąd wyliczać zmianę cen usług i towarów. Jest to konieczne, by zapewnić dokładny odczyt – wyjaśnia Ewa Adach-Stankiewicz z GUS-u. Wskazówki Eurostatu zostały zastosowane przez Główny Urząd Statystyczny przy uwzględnieniu krajowej specyfiki badania, zarówno w obliczeniach HICP, jak i krajowych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

Trwający od lutego 2021 roku wzrost wartości miesięcznych wskaźników inflacji, która wyraźnie przyspieszyła jeszcze na początku 2022 roku, jest zjawiskiem niepokojącym i stanowi obecnie jeden z głównych problemów polskiej gospodarki, podkreślił Instytut. “Spora niespodzianka na inflacji bazowej ze spadkiem z 11,5 proc. do 11,1 proc. Dopiero w połowie miesiąca przekonamy się, czy to szerokie spadki, czy raczej jedna kategoria. Na razie dobrze to wygląda” – napisał mBank. Dodał, że olej jest tańszy na tle przekazywania szczytu kryzysowego gazu “ceny nośników energii wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do czerwca 2022 r. o 18,0 proc. (wskaźnik cen 118,0), a w stosunku do maja 2023 r. obniżyły się o 0,3 proc. (wskaźnik cen 99,7)”. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 11,7 proc. Lutowy wzrost
inflacji CPI w Polsce po części wynika z efektu niskiej bazy sprzed roku. 1
lutego 2022 roku weszły w życie tymczasowe obniżki stawek VAT na żywność (z 5%
do 0%) oraz paliwa i energię (z 23% do 8%).

Przez rosyjską inwazję nie mogą odzyskać samolotów. Problemy popularnego przewoźnika

Kolejny pełny raport o inflacji światło dzienne ujrzy natomiast 14 kwietnia. GUS podał długo wyczekiwane odczyty inflacji za styczeń fxgrow forex broker-przegląd i fxgrow informacje i luty z uwzgl. Wbrew oczekiwaniom, wstępny szacunek za styczeń został z tego tytułu… obniżony o 0,6 pp. do 16,6% r/r.

“Przyrost przeciętnego zatrudnienia w 2023 roku, pomimo wzrostu stopy bezrobocia, będzie możliwy dzięki znajdowaniu zatrudnienia przez pozostających w Polsce uchodźców” – czytamy dalej. “Przy taki tempie w sierpniu zobaczymy 9,8 proc. rdr, oceniamy że RPP we wrześniu obniży stopy. Tak to widzimy, chociaż nie jesteśmy zwolennikami tej decyzji” – napisali ekonomiści ING Banku Śląskiego. Wykres z porównaniem do poprzednich lat.

  • Jednocześnie, na podstawie nowego układu wag, korekcie może ulec odczyt inflacji za styczeń.
  • A jeżeli niższe – to w wyjątkowych przypadkach i niższe minimalnie.
  • Wśród innych kategorii, w górę także zdrowie (3,7 proc.), transport (1,4
    proc.), łączność (1,9 proc.), rekreacja i kultura (3,7 proc.), edukacja (4,9
    proc.) oraz restauracje i hotele (6,3 proc.).
  • Jest to zjawisko, w wyniku którego na rynku obserwujemy zwiększoną częstotliwość zmian dotyczących wielkości opakowań, a także składu lub innych cech produktów ujmowanych w badaniu m.in.

Większość analityków spodziewała się odczytu w granicach
11-12% przy medianie prognoz na poziomie 11,5%. Zatem kwietniowy odczyt przewyższył
większość prognoz i okazał się znacząco wyższy od rynkowego konsensusu. Szczególnie dobrze widać to na inflacji miesięcznej, która wyniosła 2,0% wobec
oczekiwanych 1,3%. “W czerwcu 2023 r. ceny żywności i napojów bezalkoholowych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do czerwca 2022 r. o 17,8 proc. (wskaźnik cen 117,8), a w stosunku do maja 2023 r. obniżyły się o 0,3 proc. (wskaźnik cen 99,7)” – podał GUS.

Więcej żywności w koszyku

PKO BP ocenia, że RPP finalizuje cykl podwyżek stóp procentowych NBP. “GUS za rok dokona aktualizacji koszyka na podstawie tegorocznych danych. Zakładając, że 2022 r. będzie już bliski normalności, dopiero wtedy może powstać problem z trafnym odzwierciedleniem aktualnej struktury zakupów ludności przez ówczesny koszyk inflacyjny” – powiedział Czaplicki. Informacja ważna, bo sprawia, że za wysokość inflacji odpowiadają obecnie nieco inne czynniki niż wcześniej.

Prezes NBP “zaniepokojony zmianami” w koszyku inflacyjnym

W 2023 roku, podobnie jak w latach poprzednich, uaktualniana zostanie również, stosownie do zmian zachodzących na rynku, lista reprezentantów czyli wykaz towarów i usług, których ceny podlegają obserwacji. Lista obowiązująca w każdym roku jest przygotowywana w sposób, który pozwala na  zachowanie reprezentatywności próby oraz odzwierciedlenie m.in. Zmiany zachowań konsumentów (w tym w zakresie dokonywania zakupów przez Internet), struktury sprzedaży detalicznej a także dostępności źródeł danych. Oznacza to, że w wyniku weryfikacji wprowadza się nowe towary i usługi, a eliminuje te, które straciły cechy reprezentatywności lub zniknęły z rynku. Dodatkowo aktualizuje się opisy niektórych produktów.

Inflacji bazowej, która w
marcu zbliżyła się do 7%, a w kwietniu może sięgnąć 7,5%. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 roku wzrosły w ujęciu rocznym o 11,5 procent, a w porównaniu z poprzednim miesiącem inflacja wyniosła 0 procent – podał w szacunku flash Główny Urząd Statystyczny (GUS). Musisz wiedzieć, że banki dopasowują (w uproszczeniu) swoje produkty finansowe (lokaty, kredyty) do poziomu stóp procentowych.

NBP: inflacja bazowa w 2023 r. wyniesie 10,3 proc., a inflacja konsumencka wyniesie 13,1 proc.

Problem ten ujawnia się zwykle przy próbie sprzedaży odziedziczonej nieruchomości. Niestety, urzędy nie zawsze działają zgodnie z prawem, błędnie określając termin zapłaty podatku. W ich opinii zapowiadane nowe regulacje zwiększają niepewność co do ścieżki inflacji. Ekonomiści piszą, że takie taryfy niosą wyzwania związane z pomiarem zmiany cen. “Jednocześnie można oczekiwać, że w drugiej połowie 2023 r. nastąpi pewne przyspieszenie tempa wzrostu PKB, wspierane inwestycjami publicznymi oraz poprawą koniunktury za granicą, choć wzrost PKB pozostanie umiarkowany” – dodano.

Pandemia koronawirusa sprawia, że o inflację można martwić
się mniej niż jeszcze kilka tygodni temu. Mimo to warto zapoznać się z
najnowszym raportem GUS-u, który oprócz standardowej porcji danych zawiera
także nowy koszyk inflacyjny, na podstawie którego inflacja będzie liczona
przez cały 2020 r. “Niezależnie od przyjętego scenariusza, 2023 przyniesie wg nas wyraźny spadek inflacji. Będzie on wynikał z istotnego ograniczenia rocznej dynamiki cen paliw i stopniowego obniżania się inflacji bazowej” – dodano. Z poprzedniego zestawu projekcji NBP wynika, że bank centralny spodziewa się spadku inflacji w okolice celu inflacyjnego (2,5% z możliwością odchylenia o 1 punkt procentowy w obie strony) dopiero pod koniec 2025 r. W marcu poznamy nie tylko nowy koszyk inflacyjny, lecz także kolejny zestaw projekcji inflacyjnych NBP.

Prognozowano, że deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) wyniesie w przyszłym roku ok. 4,4 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) utrzyma się na poziomie 53,1 proc. Statystycy z GUS-u muszą się wykazać czujnością, bo oprócz prostej zmiany gramatury, są jeszcze inne sposoby, by utrzymać cenę. Może się zmniejszyć ilość mięsa w parówce czy zamiast naturalnego barwnika pojawić się sztuczny. To tworzy problem, bo sprawdzając ceny z tymi sprzed roku, trzeba porównywać te same produkty.

Efekt bazy podbił statystyki inflacji CPI

Wzrost cen dóbr i usług konsumpcyjnych pozostaje nie tylko wysoki, ale i szeroki – mocno dodatnią dynamikę odnotowano we wszystkich głównych kategoriach badanych przez GUS. Póki co mamy niewielki przegląd poszczególnych kategorii, więcej na ich temat dowiemy się w za miesiąc (z powodów opisanych powyżej). W środę (15 marca) Główny Urząd Statystyczny opublikuje wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r.

Na koniec okresu i średniorocznie pozostanie dwucyfrowa na poziomie 11,8 proc. Co miesiąc publikuję dodatkowe obliczenia związane z aktualnym odczytem inflacji. Raz w roku spodziewaj się raportu z podsumowaniem słowa analityka raport badań działań na wall street, kupić wszystko roku i jeszcze dokładniejszymi analizami pokazując wpływ inflacji na finanse, inwestycje, kredyty wraz z komentarzem. Zapisz się na listę informacyjną – odbierz pomocne arkusze i nie przegap nowych analiz.