Prawa konsumenta wynikające z europejskiego prawa ochrony konsumenta nie mają do tej umowy zastosowania. Sprzedający może zdecydować się na wykupienie Usług Dodatkowych, takich jak usługi mające na celu poprawę widoczności Przedmiotów w Serwisie. Informacje dotyczące Usług Dodatkowych, w szczególności ich charakterystyka, zostaną udostępnione w ramach specjalnych, poświęconych tym usługom wpisów na stronie Centrum Pomocy. Dodatkowe warunki dotyczące Usług Dodatkowych (jeśli takowe będą mieć zastosowanie) będą musiały podlegać odrębnej akceptacji przez Użytkownika. VINTED oferuje Usługi Hostingowe działając jako pośrednik pomiędzy Kupującymi a Sprzedającymi.

 • VINTED udostępnia system śledzenia online odzwierciedlający wyłącznie informacje dostarczone przez dostawców usług wysyłki paczki.
 • A do tego czasami mają jeszcze regularną opłatę, więc obciążają Cię dwukrotnie.
 • B) Jeśli Sprzedający potwierdzi, że wszystko jest w porządku z Przedmiotem lub jeśli Sprzedający nie podejmie działań w ciągu 2 (dwóch) dni od momentu powiadomienia Sprzedającego przez VINTED, że przesyłka powinna była zostać dostarczona lub prawdopodobnie została zagubiona, Transakcja zostanie anulowana, a Kupujący otrzyma zwrot Ceny Całkowitej.
 • W ramach Procedur Bezpieczeństwa VINTED może zweryfikować numer telefonu Użytkownika, adres e-mail, kartę kredytową Użytkownika, kartę debetową lub inną metodę płatności, lub rachunek bankowy.
 • W niektórych przypadkach American Express może nie rozpoznać od razu, który sprzedawca obciąża rachunek karty.
 • Przed zarejestrowaniem się w Witrynie, każdy Użytkownik musi zapoznać się z Regulaminem Vinted („Regulamin”), Regułami katalogu Vinted oraz Regulaminem obowiązującym na Forum, które tworzą prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a VINTED dotyczącą dostępu i korzystania z Witryny oraz zobowiązać się do ich przestrzegania.

VINTED oferuje również, za opłatą, usługę Ochrony Kupującego mającą zastosowanie do wszystkich Transakcji dokonanych przy użyciu przycisku „Kup teraz”, a także Usługi Dodatkowe. VINTED ponosi pełną odpowiedzialność niemieccy eksporterzy rozpoczynają rok w nadziei nastroju – ifo przez reuters za świadczone przez siebie Usługi, w granicach swoich zobowiązań i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. VINTED nie jest stroną żadnych Transakcji pomiędzy Użytkownikami.

Nie zastępuje praw ani gwarancji prawnych Kupującego, które mogą być wykonywane obok i niezależnie od Ochrony Kupującego. 5.2 Korzyści związane z Ochroną Kupującego są oferowane w pakiecie i nie są oferowane jako odrębne usługi. Celem głównych parametrów określających ranking jest zapewnienie Kupującym najlepszych wyników wyszukiwania.

Dlaczego Adyen pojawia się na moim wyciągu bankowym?

To firma płatnicza, która oferuje rozwiązania płatności dla firm na całym świecie. Jeśli na wyciągu bankowym widzisz tą nazwę oznacza to, że transakcja została przetworzona za pośrednictwem ich platformy płatniczej. Jeśli masz jakiekolwiek problemy z płatnością, skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą.

 • Dzięki temu, nie tylko wiesz, jaką kwotą możesz obciążyć swoich klientów, ale także masz pełny wgląd w proces i możesz dokładnie zobaczyć, ile płacisz za każdą transakcję.
 • Potwierdzam zapoznanie się z polityką prywatności Adyen i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w jej ramach.
 • Akceptuj płatności kartą, płatności BLIK, portfele cyfrowe i inne metody płatności w każdym kanale cyfrowym, niezależnie od rodzaju urządzenia.
 • Czas trwania usług Podbicia oraz usług Sugerowane Oferty wraz z obowiązującymi opłatami zostanie przedstawiony Użytkownikowi przed dokonaniem płatności.
 • 12.5 VINTED może przeprowadzić dochodzenie w sprawie naruszenia niniejszego Regulaminu i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi takimi jak przepisy dotyczące ochrony danych osobowych poinformować właściwe instytucje i organy.

Po potwierdzeniu, że Przedmiot został utracony lub uszkodzony w transporcie, Sprzedający otrzyma odszkodowanie w VINTED. Limity odszkodowań dla Sprzedających można znaleźć tutaj. VINTED przeprowadzi Sprzedającego przez proces wnioskowania o odszkodowanie i poinformuje o konieczności jakichkolwiek działań lub dostarczenia informacji, a także poda odpowiednie terminy. W przypadku sporu dotyczącego utraty lub uszkodzenia Przedmiotu podczas transportu, informacje dostarczone przez dostawcę wysyłki będą uważane za dokładne, chyba że Użytkownik dostarczy VINTED w odpowiednim czasie dowody świadczące przeciw temu bądź do momentu dostarczenia takich dowodów. A) Jeżeli nie ma powodów, by kwestionować autentyczność Przedmiotu, Transakcja zostaje zakończona, cena zakupu Przedmiotu, a także opłata za wysyłkę (jedynie, gdy skorzystano z opcji wysyłki innej niż Zintegrowana Usługa Wysyłki (przedpłacone etykiety wysyłkowe)) zostaną wydane na rzecz Sprzedającego.

Click to Pay: nowy poziom płatności online

Akceptuj płatności kartą, płatności BLIK, portfele cyfrowe i inne metody płatności w każdym kanale cyfrowym, niezależnie od rodzaju urządzenia. Uzyskaj głębsze zrozumienie swojej firmy dzięki danym o płatnościach dostępnym w jednym miejscu.

Wraz z potwierdzeniem, że Przedmiot został utracony lub uszkodzony w transporcie, Kupujący otrzyma zwrot Ceny Całkowitej zakupu na VINTED. W razie sporów w kwestii utraty lub uszkodzeń Przedmiotu spowodowanych w trakcie transportu, za prawidłowe zostaną uznane informacje podane przez dostawcę usług wysyłki, chyba że Użytkownik dostarczy VINTED w odpowiednim czasie dowody świadczące przeciw temu bądź do momentu dostarczenia takich dowodów. Kiedy widzisz nazwę „Adyen” na wyciągu bankowym, oznacza to, że transakcja została przetworzona za pośrednictwem platformy płatniczej Adyen n.v. Do obsługi swoich płatności, dlatego nazwa tej firmy może pojawić się na wyciągu bankowym zamiast nazwy sklepu, w którym dokonano zakupu. Takie przeniesienie zwalnia VINTED ze wszystkich zobowiązań jako Operatora Witryny, w szczególności na przyszłość w stosunku do Użytkowników i Odwiedzających. W przypadku przeniesienia przez VINTED i/lub cesji tych praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na jakąkolwiek osobę trzecią, VINTED poinformuje Użytkowników o takim przeniesieniu i/lub cesji z 15-dniowym wyprzedzeniem, a Użytkownik ma prawo do natychmiastowego zakończenia relacji z VINTED i zamknięcia swojego konta w VINTED.

Adyen n.v. przelew na konto, co to takiego? Wyjaśniamy!

B) zmiany są dokonywane zgodnie z punktem 2.9(g) powyżej, w którym to przypadku wejdą one w życie natychmiast. Często dodają ukryte opłaty do swoich kursów 5 powodów, dlaczego należy skontaktować się z brokerem dla bezrobotnych kredyty wymiany walut – obciążając Cię większą kwotą bez Twojej wiedzy. A do tego czasami mają jeszcze regularną opłatę, więc obciążają Cię dwukrotnie.

Nie możemy modyfikować transakcji, ani dokonywać zwrotu środków w imieniu firm korzystających z naszej technologii. Wykorzystują nowoczesne metody ochrony danych, takie jak szyfrowanie i tokenizację, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji płatniczych. Dzięki temu możesz mieć pewność, że twoje dane są chronione podczas dokonywania transakcji za pośrednictwem tej platformy. Prawo do korzystania z Zintegrowanego Systemu Płatności przysługuje wyłącznie w przypadku sprzedaży we własnym imieniu.

4.2 Zakupy dokonywane bez użycia przycisku „Kup teraz” dokonywane są na wyłączne ryzyko Użytkowników. VINTED nie będzie oferować żadnych usług objętych Ochroną Kupującego w odniesieniu do takich transakcji. W zakresie dozwolonym przez prawo, VINTED nie ponosi odpowiedzialności i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z zakupami dokonywanymi poza Witryną. Dla bezpieczeństwa Użytkownika i zawieranych przez niego transakcji rekomendujemy dokonywanie Transakcji za pomocą przycisku „Kup teraz” i nie dokonywania transakcji poza Witryną. Zintegrowana Usługa Wysyłki (Przedpłacone etykiety) – oznacza opcję transportu i dostawy Przedmiotów zakupionych za pomocą Witryny, w przypadku gdy usługi transportu i dostawy są świadczone przez jednego z dostawców usług wysyłki oferowanych do wyboru przez VINTED, a Sprzedający korzysta z etykiet przedpłaconej wysyłki wygenerowanych w Witrynie.

ADYEN B.V.

Opłata za przeliczenie waluty stosowana przez Dostawcę Usług Płatniczych wynosi 1,2% lub 3% ceny Przedmiotu, opłat za wysyłkę, opłaty za Ochronę Kupującego oraz/lub wszelkich należnych podatków, w zależności od waluty będącej przedmiotem przewalutowania (więcej informacji na temat opłat można znaleźć w Centrum Pomocy). 10.4 VINTED nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczane przez Użytkowników. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za zamieszczane strategia, aby kupować taniej i sprzedawać wysoko. przez siebie Treści. Zgodnie ze swoimi zobowiązaniami prawnymi, VINTED usunie z Witryny wszelkie niezgodne z prawem Treści, które zostały mu należycie zgłoszone w sposób wystarczająco szczegółowy i jasny. Jeżeli VINTED wykryje Treści lub Przedmiot, które naruszają lub prawdopodobnie mogą naruszać, obowiązujące przepisy prawa i/lub Regulamin, VINTED podejmie działania skierowane przeciwko Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami punktów 3.8 i 12.

Dzięki tym parametrom VINTED zapewnia, że oferty prezentowane wyżej w rankingu w najwyższym stopniu odpowiadają oczekiwaniom Użytkownika w zakresie wyszukiwania. 2.10 Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu opublikowane w Witrynie będą miały natychmiastowe zastosowanie do tych Użytkowników, którzy ukończą proces rejestracji online po opublikowaniu takich zmian w Witrynie. Jeśli jesteś Odwiedzającym Witrynę, możesz wyszukiwać i przeglądać Przedmioty w Katalogu, czytać Forum i inne Treści dostarczone przez Użytkowników, a także Aktualności i inne informacje publikowane w Witrynie. Nie będziesz jednak uważany za Użytkownika i nie będziesz mógł korzystać z Usług. Niniejszy Regulamin może jednak mieć dla Ciebie wartość informacyjną.

Podejmuj mądrzejsze decyzje dzięki oparciu ich na danych

Aby potwierdzić powyższe i utworzyć konto VINTED, należy zaakceptować Regulamin, gdy Użytkownik zostanie o to poproszony podczas procesu rejestracji. Każdy Użytkownik musi również zapoznać się z Polityką prywatności. Te kody są używane do realizacji przelewów środków pomiędzy bankami — w szczególności dla płatności międzynarodowych lub SEPA. Banki używają tych kodów również do wymiany informacji między sobą. Połącz dane płatności online i offline w ramach jednego systemu.